ROT-Avdrag

Utnyttja rotavdraget för måleri!

Måla om och få tillbaka 50% på arbetskostnaden. Från och med den 8 dec 2008 infördes ROT-avdrag inom ramen för det befintliga avdraget för hushållsnära tjänster, det innebär att du som bostadsrättsinnehavare/villaägare får en skattereduktion med 50% av arbetskostnaden, dock max 50.000 kr per år och individ. Är ni två ägare blir maxbeloppet för skattereduktion 2 x 50.000 kr.

Exempel
 50.000:-   Målningsarbete inkl. material
 40.000:-   Varav arbetskostnad (genomsnitt)
-20.000:-  Skattereduktion (50% av arbetskostnaden)
 30.000:-   Kostnad netto

Effekten vid måleri blir stor då måleri är väldigt arbetskrävande och skattereduktion enbart är på arbetskostnaden.

Närmare information om ROT-avdraget (husavdraget) och skattereduktionen finns på www.skatteverket.se samt www.regeringen.se.
Design by: bayminddesign.se Telefon: 042-38 32 77 Mail: info@zethersmaleri.se © 2009 zethersmåleri.se